WAT IS HEART@WORK ?

Werkomgevingen evolueren zeer snel en zijn onderhevig aan grote veranderingen door het huidig economisch klimaat, alsook door de gevolgen van de digitale transformatie. Binnen bedrijven zien we bedrijfsprocessen en functierollen transformeren. Afbrokkelende structuren en onzekerheden dragen bij tot stress en wrijvingen binnen teams. Het hoog aantal burn-outs als thermometer van ons welzijn op de werkvloer is een duidelijke hulpkreet om de waarde van de mens binnen het bedrijf te herbekijken en zijn plaats te herstellen.


Een bedrijf bestaat uit 4 kwadranten:

Q1
De producten of de diensten die het bedrijf aanbiedt. De omzet, targets, cijfers, aantallen, hoe veel mensen, welk omzetgebied, doelstellingen, …

Q3
De mensen die in het bedrijf werken. Hun karakter, vaardigheden, beperkingen, ambities, behoeften, persoonlijkheden, denkstijlen, …

Q2
De processen die aangewend worden om deze doelstellingen te bereiken zijnde computerprogramma’s, contracten met klanten-leveranciers, documentflow, afspraken, …

Q4
De onderlinge interacties tussen de mensen in het bedrijf. Hoe gaan ze met elkaar om? Hoe wordt er gecommuniceerd?


Q1 en Q2 worden de harde KPI’s genoemd.
Q3 en Q4 zijn de ‘softe’ kwadranten.

Vermits in vele bedrijven de aandacht op PRESTEREN (Q1 en Q2) overgewaardeerd wordt en daardoor de natuurlijke CREATIVITEIT van de mens (Q3 en Q4) verdrongen wordt, bestaat het risico dat de werknemer in een gevoel van machteloosheid terecht komt en zich niet meer gewaardeerd en betrokken voelt.

HEART@WORK richt zich op de oorzaak van het probleem en geeft uitgebreid aandacht aan de mensen - het sociaal kapitaal van het bedrijf - en de onderlinge interacties tussen hen. Door de ommezwaai van PRESTEREN naar CREËREN te ondersteunen draagt HEART@WORK bij aan een positief bedrijfsklimaat wat onlosmakelijk verbonden is aan een positief bedrijfsresultaat.


Om een andere toekomst te creëren op bedrijfseconomisch vlak is het noodzakelijk deze beweging van het HOOFD (dat vooral gericht is op controle) naar het HART (dat gericht is op vertrouwen) te maken. Deze toekomst ligt in handen van leidinggevenden en werknemers die bereid zijn om toe te geven dat de bestaande structuren niet meer werken en de moed hebben om de oplossingen in zichzelf te vinden.

De doelstelling van HEART@WORK is om een merkbare verandering teweeg te brengen op vlak van WELZIJN op het werk. Werknemers en werkgevers ervan bewust te maken wat er nodig is om zich geëngageerd te kunnen inzetten in het bedrijf, zonder zichzelf of anderen weg te cijferen.

We streven naar zelfbewuste werknemers, die inspraak hebben in de waarden van het bedrijf, zich gewaardeerd voelen binnen het bedrijf, en daardoor GEËNGAGEERD kunnen SAMENWERKEN, waardoor je minder verloop krijgt, meer creativiteit, meer innovatie,… kortom gelukkige werknemers die met plezier komen werken.

HEART@WORK  zet menselijke behoeften aan WAARDERING, VERTROUWEN en SAMENWERKING centraal zodat de energie terug gaat stromen en het HART van de onderneming terug gaat kloppen.