De training heeft mij de waarde en het gevoel gegeven dat ik trots mag zijn op de persoon die ik ben

Ik ben met een doelbewuste keuze aan de training begonnen. Ik wou nog verder en dieper werken aan de wegen die ik al bewandelde om dichter bij mezelf te komen.
De training gaat stapsgewijs en dat gaf me de kans om rustig alles op te bouwen, de keuze kwam volledig van mezelf en dat bevorderde ook mijn groei. De aandacht voor elkaar in de groep vergrote het warmtegevoel. Ik heb hierdoor heel wat stappen gezet in de richting van mezelf, er is een deur opengegaan en de kamer werd gevuld met liefde en warmte. Die liefde en warmte komt volledig uit mezelf en dat is voor mij een zeer belangrijk leerproces geweest, Ik weet dat ik nog stappen zal zetten en ik zal steeds OHT als leidraad gebruiken omdat die voor mij een stevige basis gelegd heeft voor het houden van mezelf. De handvatten in de cursus geven mij een stevige basis om de zorg voor mezelf en mijn eigenwaarde te vergroten. Tijdens de verschillende weken voelde ik echt dat ik stappen aan het zetten was en kon deze ook bewust in mijn dagelijks leven inweven. OHT heeft mij de waarde en gevoel gegeven dat ik trots mag zijn op de persoon die ik ben. Ik mag van mezelf houden en dat maakt me warm en blij vanbinnen. Ik hou van mezelf.

Ingrid F.