'15% tot 20% van de werknemers krijgt tijdens de loop van zijn of haar carrière te maken met burn-out. Eén op de drie of 640.000 werknemers ervaren de stress op het werk als problematisch. De burn-outs zijn de thermometer van onze samenleving. Alles begint bij jezelf!'


De nieuwe wet op psychosociaal welzijn (sinds 1/9/2014) bepaalt dat de werkgever verplicht is om toe te zien en gedeeltelijk mee de verantwoordelijkheid te dragen voor het geestelijk welzijn van zijn werknemers.

De verantwoordelijkheid voor het psychosociaal welzijn van de werknemer ligt echter niet uitsluitend bij de werkgever. Het is een goede zaak dat de nieuwe wetgeving bepaalt dat de werkgever verplicht is om voor een werkomgeving te zorgen waarin de werknemer zich kan ontplooien – en hierop ook wordt gecontroleerd! Het zal de productiviteit in bedrijven zeker verhogen en de werknemers meer motiveren. Maar ook de werknemer zelf heeft de morele verplichting om zijn/haar eigen geestelijke gezondheid te onderzoeken en te respecteren en hiervoor zélf de verantwoordelijkheid op te nemen.

Duizenden jaren lang is onze maatschappij beheerst door mannelijke denkmodellen en structuren: presteren, doelstellingen, overheersing, macht, gezag, technologie en rationele analyse lagen aan de grondslag van onze sociale gedragscodes.

Vrouwelijke principes als geweldloosheid, overgave, intuïtie, koesteren, vergeving en aanvaarding werden terzijde geschoven.

In het huidige stadium van de menselijke evolutie is de mensheid in veel opzichten heel ver gekomen, maar in andere opzichten zijn we sterk afgedwaald. Vele mensen zijn zelfs vergeten wat er zich in hun hart afspeelt en leven in een geconditioneerd spoor van verwachtingen, verplichtingen, verslavingen, cijfers, meer en sneller, om uiteindelijk ten onder te gaan aan stress, burn-out, verveling of apathie omdat ze zichzelf kwijt zijn en hun geluk buiten zichzelf blijven zoeken.